Wielce Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wznowieniu działalności czasopisma Instytutu Nauk Prawnych Ius et Administratio pod przewodnictwem Pani Redaktor Naczelnej drhab. Elżbiety Feret, prof. UR. 

Zapraszamy Państwa do publikowania artykułów naukowych za rok 2022.

„Ius et Administratio” powstał w 2004 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2013 roku formuła czasopisma „Ius et Administratio” została całkowicie zmieniona i unowocześniona a kolejne edycje czasopisma ukazują się w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

„Ius et Administratio” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie on-line.

Obowiązującymi językami publikacji są język polski, rosyjski, angielski, niemiecki, hiszpański i włoski.

Redakcja czasopisma

ZŁÓŻ ARTYKUŁ