Ius et Administratio
Kwartalnik Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZŁÓŻ ARTYKUŁ

„Ius et Administratio” powstał w 2004 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2013 roku formuła czasopisma „Ius et Administratio” została całkowicie zmieniona i unowocześniona a kolejne edycje czasopisma ukazują się w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

„Ius et Administratio” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie on-line.

Obowiązującymi językami publikacji są język polski, rosyjski, angielski, niemiecki, hiszpański i włoski.

Redakcja czasopisma