Kwartalnik „Ius et Administratio”

Kwartalnik  „Ius  et  Administratio”  powstał  w  2004  roku z inicjatywy  pracowników  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego – zrazu jako czasopismo dla młodych pracowników nauki.

Od 2013 roku formuła czasopisma „Ius et Administratio” została całkowicie zmieniona i unowo- cześniona.

Kolejne edycje czasopisma ukazują się w wersji elektronicznej na jego stronach internetowych. Raz do roku najlepsze, najciekawsze oraz najbardziej poczytne z nich są publikowane w wersji papierowej.

Pragniemy  stworzyć  od  nowa czasopismo  o  wysokiej  renomie i wymiarze międzynarodowym, w którym będą publikowane artykuły profesorów oraz doktorów.

Czasopismo     prowadzone     jest   przez Wydział   Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydziałem  Prawa  Pavla  Jozefa Šafárika  w  Koszycach (Słowacja) oraz z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulii (Rumunia).

W  skład  kolegium  redakcyjnego  czasopisma   „Ius   et  Administratio”  wchodzą  wybitni profesorowie z wydziałów prawa uniwersytetów w Polsce, Niemiec, Słowacji, Rumunii, Czech, Rosji, Turcji, Meksyku.

Publikowane są w nim prace z zakresu prawa i administracji.

Wersją pierwotną czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line.

Redakcja czasopisma

 

Międzynarodowe bazy indeksacyjne czasopism:

Index Copernicus International
IC Value 2013: 5,10

IC Value 2014: 6,22

Na liście MNiSW czasopism punktowanych 2014 r. 5 pkt.